Wanneer je als bedrijf een campagne hebt gedraaid voor een klant is het natuurlijk van groot belang om te weten hoe deze campagne is ontvangen en hoe de klant de samenwerking ervaren heeft. Aangezien je waarschijnlijk regelmatig campagnes draait, is feedback van je klanten waardevol om te ontvangen, zodat je weet of je kunt verbeteren. Het is erg belangrijk dat je achterhaalt of je relatie een positief gevoel aan de campagne heeft overgehouden. Dit kan je doen door een korte vragenlijst naar je klanten te sturen.

Onderwerpen

Bij het verzamelen van feedback over je evenement is het belangrijk de volgende onderwerpen te behandelen:

 • Pre-campagne
 • Uitvoering
 • Live
 • Post-campagne
 • Aanbevelingswaarde (Net Promoter Score)

Binnen Starred is het mogelijk deze vragenlijst direct te gebruiken. Je kunt de vragenlijst hier direct bekijken en ervoor kiezen deze direct in je (gratis proef)account te plaatsen.

Wij zullen hieronder per onderwerp aangegeven over welke onderdelen er feedback gevraagd wordt. Daarnaast staat de begeleidende vraag steeds in cursief vermeld. Uiteraard is het mogelijk hier aanpassingen in te maken, waardoor de vragen nog beter bij je business aan sluit. De ‘%’ in de vragen is een directe koppeling naar jouw bedrijfsnaam.

Pre-campagne

Het voorstel van % was…

 1. Op tijd – Was het voorstel van %  op tijd?
 2. Volgens briefing- Was het voorstel van % conform de briefing?
 3. Concurrerend – Was het voorstel van % scherp geprijsd ten opzichte van de concurrentie?
 4. Follow-up – Hoe was de follow-up van % naar aanleiding van vragen en opmerking?
 5. Goed onderbouwd – Hoe was de argumentatie/onderbouwing van het voorstel?

Uitvoering

Je feedback over…

 1. Contract –  De afspraken in de overeenkomst waren helder.
 2. Specificaties – De specificaties van de aan te leveren materialen waren duidelijk
 3. Aanlevering materiaal – Hoe verliep het proces van het aanleveren van het materiaal?
 4. Ondersteuning – Hoe was de ondersteuning door Traffic of Ad Ops?
 5. Campagne lancering – Ging de campagne op tijd live?

Live

Je feedback over…

 1. Levering – Is de campagne geleverd volgens schema?
 2. Rapportage – Hoe verliep de rapportage tijdens het verloop van de campagne?
 3. Optimalisatie – Werd er waar nodig geoptimaliseerd gedurende de campagne?
 4. Pro-activiteit – Nam % tijdens de campagne initiatief?

Post-campaign

Je feedback over…

 1. Eindrapportage – Hoe verliep de rapportage aan het eind van de campagne?
 2. Behalen doelstellingen – Zijn de campagnedoelstellingen behaald?
 3. Waar voor je geld –Heeft de campagne een goede prijs/resultaat-verhouding?
 4. Vervolgstappen – Kwam % met vervolgstappen naar aanleiding van de campagne?

Aanbevelingswaarde (Net Promoter Score)

Hoe waarschijnlijk is het dat je ons zult aanbevelen bij een vriend of collega?

 • Bij een onvoldoende: Wat moeten wij anders doen om een voldoende te krijgen?
 • Bij een 7/8: Wat moeten wij anders doen om een 9 of 10 te krijgen?
 • Bij een 9 of 10: Wat maakt ons een 9 of 10?
 • Je algemene feedback over ons: (open vraag)

Direct beginnen

We hopen dat je enthousiast bent geworden over deze vragenlijst. Starred is ook geen standaard enquete tool, wij hebben een hele duidelijke visie hoe je op een goede manier met feedback van klanten aan de gang kan gaan:

 • Een zeer persoonlijke uitnodiging
 • Onze vragenlijst staat altijd op maximaal één pagina met de verstuurknop altijd in beeld; dus geen verrassingen voor je klant. Dit zorgt voor een positieve ervaring bij je klanten en daardoor een zeer hoge responsrate. Mocht een klant zeer negatief zijn dan krijg je daar direct een bericht over. Op die manier kan je de relatie tijdig herstellen!
 • Je kan de klant volledig automatisch (maar toch superpersoonlijk) terugkoppeling geven wat er met zijn of haar feedback gebeurd is. Hierdoor weet je zeker of de doorgevoerde verbeteringen als positief zijn ervaren!

Klik hier om de vragenlijst te zien en deze direct te gebruiken. Nog geen account op Starred? Schrijf je dan nu in voor onze gratis 30 dagen proefperiode! Tijdens deze proefperiode kun je vast rondkijken in het platform en je eerste (SurveyStore-)formulier testen.