Als een adviserend bedrijf binnen de Arbodienst is het belangrijk om goed om te gaan met de feedback die jullie binnen krijgen om zo de dienstverlening te verbeteren.

Je kunt dit formulier gebruiken als je wilt meten hoe je klanten de samenwerking met jullie dienst en jullie adviseurs hebben ervaren. Mensen zijn tegenwoordig kritisch als het gaat om werk en gezondheid dus hoe kunnen we gezamenlijk deze dienstverlening een stukje leuker en gemakkelijker maken?

Hieronder vind je het feedback formulier die opgesteld is door ons. De onderwerpen, onderdelen en de begeleidende vragen staan vermeld. Vergeet niet dat dit formulier niet perse in deze vorm gebruikt moet worden. In de vragen staat ‘%s’ vermeldt, dit is een automatische koppeling naar jouw bedrijfsnaam.

Onderwerpen

Bij het verzamelen van feedback over de prestatie van jouw arbodienst en de activiteiten is het belangrijk om de volgende onderwerpen te behandelen:

 • Organisatie
 • Casemanager
 • Arbo arts
 • Aanbevelingswaarde (Net Promotor Score)

Bij Starred is het mogelijk om dit formulier uit de SurveyStore meteen te gebruiken. Je kunt de vragenlijst hier direct inzien en vervolgens kun je ervoor kiezen om deze in je (proef)account te plaatsen.

### Organisatie

Hoe waardeer je %s als organisatie ten aanzien van de…

 1. Bereikbaarheid – Hoe vind je onze bereikbaarheid?
 2. Afspraken – In hoeverre worden afspraken goed nagekomen?
 3. Inzichtelijk – Hoe inzichtelijk (toegankelijk en leesbaar) zijn rapportages en verzuim administratie?
 4. Proactiviteit – Hoe waardeer je onze proactiviteit?
 5. Integriteit – Hoe waardeer je hoe %s omgaat met vertrouwelijke en privacy gevoelige informatie?

Casemanager

Wij horen graag feedback op de casemanager op de volgende aspecten…

 1. Deskundigheid -* Hoe waardeer je de kennis en kunde van de casemanager?*
 2. Communicatie – Hoe beoordeel je de kwaliteit van zijn/haar communicatie, in termen van duidelijkheid, openheid, betrokkenheid?
 3. Afstemming – Hoe evalueer je de afstemming van de casemanager met alle de betrokken?
 4. Advisering – Hoe adequaat en bruikbaar is het advies van de casemanager van %s?
 5. Proactivteit – Neemt de casemanager voldoende initiatief en is hij/zij proactief in het handelen?

Arbo arts

Wij horen graag je waardering van de arbo arts op deze aspecten…

 1. Deskundigheid – Hoe waardeer je de kennis en kunde van de Arbo arts?
 2. Communicatie – Hoe beoordeel je de kwaliteit van zijn/haar communicatie, in termen van duidelijkheid, openheid, betrokkenheid?
 3. Advisering – Hoe adequaat en bruikbaar is het advies van de Arbo arts?
 4. Verslaglegging – Hoe evalueer je de verslaglegging? Was die duidelijk, tijdig, compleet?

Aanbevelingswaarde (Net Promotor Score)

Hoe waarschijnlijk is het dat je ons zult aanbevelen aan een vriend of collega?

 • Bij een onvoldoende: Wat moeten wij anders doen om een voldoende te krijgen?
 • Bij een 6/7/8: Wat moeten wij anders doen om een 9 of 10 te krijgen?
 • Bij een 9 of 10: Wat maakt ons een 9 of 10?
 • Je algemene feedback over ons: (open vraag, iedereen kan deze invullen!)

Bijna klaar!

Wij hopen hiermee een duidelijk beeld van het formulier te geven. Vergeet niet dat je deze volledig kunt aanpassen zodra deze in het (proef)account staat. Daarnaast kun je een eigen uitnodiging en een bedankpagina in jullie stijl maken. Dit maakt het vragen om feedback een stuk persoonlijker en leuker voor de klant.