Gelukkige medewerkers en blije klanten gaan hand in hand.

Maar net als je klanten willen medewerkers graag kort, relevant en effici?nt feedback geven. Daarom biedt Starred HR alle tools om medewerkertevredenheidsonderzoek innovatief te doen.

Het bestaat uit twee onderdelen:

 1. Maandelijks een simpele en korte vraag die als een soort barometer het medewerkergeluk in kaart brengt, namelijk: “Hoe gelukkig ben je met je werk?”
 2. Twee maal per jaar een vragenlijst die meer diepte geeft aan de medewerkertevredenheid over thema’s als het werk inhoudelijk, de leiding, de organisatie als geheel, opleiding en ontwikkeling, sfeer in het team, klantgerichtheid, loyaliteit et cetera.

Maandelijkse barometer?

Een simpele vraag elke maand stellen geeft een voortdurende momentopname die door het hele bedrijf en door de tijd heen een interessant beeld kan opleveren over hoe gelukkig de medewerkers met hun werk zijn. Dit houdt ook het thema van medewerkertevredenheid actueel. De maandelijkse algemene vraag kan overigens gecombineerd worden met een paar verdiepende of juist verbredende vragen, zoals bijvoorbeeld:

 • Zijn er meer dagen dat je ZIN hebt om naar je werk te komen dan dagen zijn dat je GEEN ZIN hebt?
 • Als je ??n ding in je werkomstandigheden kan veranderen, wat zou het zijn en waarom?
 • Kunnen we je ‘s nachts wakker maken om de missie van onze organisatie te noemen? En doe eens een poging
 • Met welke drie steekwoorden zou je onze cultuur het beste omschrijven?

Twee maal per jaar een survey die wat verder gaat.

Uiteraard wil je een dieper beeld van je medewerkerstevredenheid dan alleen een algemeen gelukscijfer. Dat meten we in Starred HR twee keer per jaar met een iets langere survey. Maar wel met het Starred principe dat de verstuurknop altijd in beeld is. Wij vragen de medewerkers om stellingen te beoordelen zoals:

 • De verwachtingen die mijn leidinggevende van me heeft zijn haalbaar
 • Ik krijg de mogelijkheden om mij te ontwikkelen zoals ik wil
 • Op vrijdagmiddag heb ik zin om met mijn collega’s een drankje te drinken
 • Op mijn afdeling of in mijn team is iedereen bereid elkaar te helpen
 • Ik ga met plezier naar mijn werk
 • Ik voel me volledig betrokken bij de organisatie
 • Mijn werk en priv?leven zijn goed te combineren
 • **Ik begrijp hoe mijn werk bijdraagt aan het realiseren van onze organisatiedoelen
 • Het is duidelijk wat mijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
 • Ik vind dat ons bedrijf onze klanten optimaal bedient
 • Ik voel mij verbonden met de organisatie
 • Ik acht de kans groot dat ik over vijf jaar nog bij deze organisatie werk
  Starred HR biedt een heel scala aan vragen op tal van terreinen van medewerker-tevredenheid, waar je zelf als organisatie aanpassingen in kan maken en accenten in kan leggen.

Licentiemodel per medewerker

Het licentiemodel is een prijs per medewerker per maand en bedraagt ? 1,50 voor organisaties die al met Starred actief zijn voor hun klanttevredenheid. Aangezien je dit doorlopend doet is de betaling per jaar. Als voorbeeld: de jaarlijkse investering van een organisatie met 200 medewerkers is ? 3.600 exclusief BTW (200 x ? 1,50 x 12)